https://www.niwinscy.pl/wp-content/uploads/2019/06/logo-thin.png

KIM JESTEŚMY

Nasze doświadczenie oraz osobisty kontakt z klientami sprawiają, że zapewniamy najwyższą jakość obsługi prawnej. Priorytetem Kancelarii jest szybkie rozwiązywanie problemów prawnych Klientów.
https://www.niwinscy.pl/wp-content/uploads/2019/04/sr_20180518_185-2-640x480.jpg
https://www.niwinscy.pl/wp-content/uploads/2019/04/sr_20180518_245-2-640x480.jpg

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Świadczymy szeroki zakres usług prawniczych. Specjalizujemy się w zarówno w kompleksowej obsłudze spółek, jak i indywidualnych działalności gospodarczych, w tym zarządców i administratorów nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych. Zakres usług i sposób ich świadczenia dopasowujemy do konkretnych potrzeb Klientów.

Obszary praktyki

OBSŁUGA SPÓŁEK

Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo prawne dla spółek osobowych i kapitałowych, jak również innych podmiotów gospodarczych. Oferujemy naszym Klientom pomoc prawną w zakresie tworzenia nowych podmiotów prawnych oraz bieżącej obsługi działalności gospodarczej. Doradzamy we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, sporządzamy opinie prawne, negocjujemy treść umów i opracowujemy ich ostateczne brzmienie, doradzamy w zakresie ochrony danych osobowych, prawa pracy, własności intelektualnych, czynów nieuczciwej konkurencji.

NIERUCHOMOŚCI

Obsługa rynku nieruchomości to jedna z kluczowych specjalizacji Kancelarii. Prowadzimy kompleksową obsługę prawną projektów inwestycyjnych, świadczymy usługi dla zarządców nieruchomości, deweloperów oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym oferujemy konsultacje prawne i obsługę prawną na najwyższym poziomie. Swoją działalność opieramy na bogatym doświadczeniu we współpracy z zarządcami nieruchomości oraz profesjonalnym i rzetelnym podejściu do powierzonych nam spraw. Zarządcom proponujemy stałą współpracę w zakresie wsparcia prawnego w zakresie kompleksowej obsługi prawnej.

PRAWO PRACY

W ramach praktyki Kancelarii wspieramy pracodawców zarówno w ramach obsługi procesowej jak i pozaprocesowej. Pomagamy w sporządzaniu i wprowadzaniu w życie aktów wewnątrzzakładowych, takich jak regulaminy pracy, układy zbiorowe i regulaminy wynagradzania. Reprezentujemy pracodawców w sporach z pracownikami i byłymi pracownikami, Państwową Inspekcją Pracy, ZUS oraz innymi podmiotami.
Opiniujemy wszelkiego rodzaju zagadnienia związane z prawem pracy, wskazując na rozwiązania najbardziej korzystne z perspektywy pracodawcy.
Doradzamy, w jaki sposób zabezpieczyć prawa pracodawców. Analizujemy ryzyko przyjętych przez pracodawców rozwiązań.
Zajmujemy się sporządzaniem dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Tworzymy umowy o zakazie konkurencji oraz umowy o zachowaniu poufności. Wspieramy naszych Klientów w zakresie elastycznych form zatrudnienia.

PRAWO RODZINNE

W zakresie prawa rodzinnego Kancelaria specjalizuje się w sprawach o rozwód, separację, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie, ograniczenie kontaktów z dzieckiem, rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka. Kancelaria specjalizuje się także w sprawach o podział majątku, zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów – zarówno w razie zniesienia wspólności majątkowej między małżonkami, jak i rozliczeń majątkowych w ramach konkubinatu. Mamy doświadczenie i wiemy, że dla Klientów sprawy z zakresu prawa rodzinnego są szczególnie trudne i potrzebują w nich profesjonalnej i zaangażowanej pomocy prawnej.

PRAWO KONTRAKTÓW

Zajmujemy się tworzeniem i analizą, a także negocjacjami umów na rzecz krajowych oraz zagranicznych Klientów. Mamy duże doświadczenie w zakresie tworzenia umów i kontraktów handlowych w różnych dziedzinach aktywności gospodarczej. Wspomagamy naszych Klientów w prowadzonych rokowaniach i negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego. Przygotowujemy i opiniujemy umowy, doradzamy w trakcie ich wykonywania, a także pomagamy weryfikować i dochodzić roszczeń powstałych na etapie realizacji umów. Proponujemy naszym Klientom zawsze optymalne rozwiązania kontraktowe, pozwalające na możliwie pełne zabezpieczenie ich interesów majątkowych.

PROCESY SĄDOWE

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie sporów sądowych obejmujących wszelkie dziedziny prawa i rodzaje postępowań. Szczególną praktyką procesową dysponujemy w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, autorskiego, karnego, rodzinnego. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach spornych, występując w ich imieniu na wszystkich etapach postępowania, poczynając od przygotowania strategii sporu i prowadzenie sprawy. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych przed NSA.

OCHRONA WIZERUNKU

Kancelaria wspiera Klientów we wszelkich sprawach związanych z ochroną ich dóbr osobistych, w tym renomy, wizerunku, prywatności, czci, klienteli, tak na płaszczyźnie transakcyjnej, jak i spornej. W postępowaniach spornych podejmujemy się działania zarówno po stronie powoda, jak i pozwanego. Przeprowadzamy Klientów przez sytuacje kryzysu medialnego. Zabezpieczamy obrót komercyjny dobrami osobistymi.

PRAWO AUTORSKIE

Problematyka własności intelektualnej to jedna z kluczowych specjalizacji Kancelarii. Oferta pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię skierowana jest do wszystkich osób i firm tworzących wartości intelektualne i korzystających z nich. Kancelaria świadczy usługi w obszarze własności intelektualnej i mediów. Wspieramy naszych Klientów w zakresie produkcji filmowych i telewizyjnych, również w przestrzeni międzynarodowej. Doradzamy w obszarze, prawa autorskiego, prawa reklamy. Reprezentujemy Klientów w sporach o ochronę praw autorskich, dóbr osobistych, w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji. Specjalizując się w tej dziedzinie zdobyliśmy doświadczenie pozwalające nam wspierać prawnie realizację najtrudniejszych projektów z zakresu produkcji filmowej i telewizyjnej.

Wspólnicy

Zespół kancelarii cechuje profesjonalizm, doświadczenie i świeże spojrzenie na zagadnienia prawno-biznesowe. Indywidualne podejście do każdego klienta oraz analiza jego potrzeb, pozwala nam na zaoferowanie najlepszych rozwiązań prawnych.
https://www.niwinscy.pl/wp-content/uploads/2019/04/piotr.jpg

ADWOKATPiotr Niwiński

Adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, pracownik kilku renomowanych warszawskich kancelarii oraz działu prawnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził zajęcia z prawa autorskiego na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie procesowym, prawie autorskim, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie ochrony zabytków.
Ekspert z szerokim doświadczeniem w obsłudze prawnej wydarzeń i produkcji artystycznych.

https://www.niwinscy.pl/wp-content/uploads/2019/04/danuta.jpg

RADCA PRAWNYDanuta Niwińska

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, posiada wieloletnie doświadczenie pracy w organach administracji publicznej, dużej korporacji międzynarodowej.
Specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, prawa rodzinnego, prawa pracy i prawa nieruchomości. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną wielu podmiotów gospodarczych oraz wspólnot mieszkaniowych i firm zarządzających nieruchomościami. Ponadto, reprezentuje klientów indywidualnych w sporach sądowych, postępowaniach kontrolnych i mediacjach, w tym we wszelkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Niwińscy Kancelaria Prawnicza
Danuta Niwińska Piotr Niwiński S.C.

ul. Wspólna 73 lok. 15
00-687 Warszawa

tel: 22 464 88 84
tel. kom: 500-518-501
e-mail: kancelaria@niwinscy.pl

Godziny pracy kancelarii: 9-17

https://www.niwinscy.pl/wp-content/uploads/2019/05/mapka.png