OBSZARY PRAKTYKIOchrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych oraz informacji jest jednym z kluczowych problemów współczesnej gospodarki. Adwokat Piotr Niwiński posiada duże doświadczenie w tym zakresie, poparte praktyką pracy w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Oprócz wykonywania audytów prawnych oraz dostosowywania działalności przedsiębiorstw do wymogów prawa, oferujemy również usługi stałego lub doraźnego doradztwa prawnego w obszarze ochrony danych osobowych.

Obsługa prawna w zakresie ochrony danych osobowych obejmuje:

  1. audyt weryfikujący wymagania przedsiębiorstwa w związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (w tym RODO),
  2. opracowywanie procedur dotyczących ochrony danych osobowych RODO z uwzględnieniem charakterystyki danej firmy,
  3. opracowanie dokumentacji wewnętrznej firmy, w tym polityki bezpieczeństwa informacji, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, etc.
  4. przygotowanie i opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  5. wsparcie w tworzeniu lub dostosowaniu istniejących stron www firm, sklepów, serwisów, aplikacji do zasad przetwarzania danych osobowych,
  6. wsparcie w przypadku kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO),
  7. zapewnienie usługi zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych, zgodnie z RODO

Niwińscy Kancelaria Prawnicza
Danuta Niwińska Piotr Niwiński S.C.

ul. Wspólna 73 lok. 15
00-687 Warszawa

tel: 22 464 88 84
tel. kom: 500-518-501
e-mail: kancelaria@niwinscy.pl

Godziny pracy kancelarii: 9-17

https://www.niwinscy.pl/wp-content/uploads/2019/05/mapka.png