OBSZARY PRAKTYKIPrawo pracy

W ramach praktyki Kancelarii wspieramy pracodawców zarówno w zakresie obsługi procesowej, jak i poza procesowej. Pomoc prawna w obszarze prawa pracy obejmuje:

  1. opracowywanie aktów wewnątrzzakładowych, takich jak regulaminy pracy, układy zbiorowe i regulaminy wynagradzania,
  2. reprezentowanie pracodawców w sporach z pracownikami i byłymi pracownikami, Państwową Inspekcją Pracy, ZUS oraz innymi podmiotami,
  3. przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, umów o zakazie konkurencji, o zachowaniu poufności.
  4. wsparcie w zatrudnieniu cudzoziemców.

Niwińscy Kancelaria Prawnicza
Danuta Niwińska Piotr Niwiński S.C.

ul. Wspólna 73 lok. 15
00-687 Warszawa

tel: 22 464 88 84
tel. kom: 500-518-501
e-mail: kancelaria@niwinscy.pl

Godziny pracy kancelarii: 9-17

https://www.niwinscy.pl/wp-content/uploads/2019/05/mapka.png