OBSZARY PRAKTYKIWindykacja należności

W optymalny sposób pomagamy zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom nieprowadzących działalności gospodarczej odzyskać należności wynikające z umów lub niezapłaconych faktur.

W oparciu o dotychczasowe doświadczenie stosujemy model procesu windykacji, który zapewnia skuteczność obsługiwanych spraw, utrzymując jednocześnie wysoki poziom satysfakcji klientów. Forma kontaktu i podejmowane działania są ściśle dostosowane do danej sprawy.

 • Etap polubowny

Windykacja należności początkowo prowadzona w sposób polubowny przekłada się na wzrost ilości pozytywnie zakończonych spraw. Celem tego etapu jest odzyskanie należności w maksymalnie krótkim okresie przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi dostosowanych do specyfiki należności oraz indywidualnych potrzeb naszych klientów. Konkretny dług każdorazowo poddawany jest analizie, a odpowiednie know-how, znajomość specyfiki branży oraz proces dostosowany do rodzaju spraw umożliwia precyzyjne zaplanowanie działań windykacyjnych (sprawdzenie danych adresowych dłużnika, wezwanie do zapłaty). Przygotowujemy również porozumienia spłaty ratalnej i ugody.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych i egzekucyjnych.

 • Etap sądowy to okres od wszczęcia postępowania sądowego do momentu uzyskania tytułu wykonawczego, który obejmuje:
 • prowadzenie postępowań sądowych w ramach postępowania zwykłego oraz postępowań odrębnych (nakazowego, upominawczego, EPU oraz uproszczonego),
 • reprezentowanie wierzycieli w toku postępowań upadłościowych i naprawczych,
 • prowadzenie postępowań spadkowych w celu ustalenia kręgu spadkobierców dłużnika i uzyskanie tytułu wykonawczego na spadkobiercę,
 • aktywny nadzór nad przebiegiem postępowania sądowego – monitoring sądowy.
 • Etap postępowania egzekucyjnego obejmuje następujące działania:
 • wszczęcie postępowań egzekucyjnych u najefektywniejszych komorników sądowych,
 • reprezentowanie wierzyciela w toku całego postępowania egzekucyjnego,
 • prowadzenie stałego nadzoru nad postępowaniem egzekucyjnym – monitoring egzekucyjny,
 • ścisła współpracę z komornikami sądowymi w celu poprawy skuteczności prowadzonych postępowań oraz ograniczenia kosztów egzekucji,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach przeciwegzekucyjnych.

Niwińscy Kancelaria Prawnicza
Danuta Niwińska Piotr Niwiński S.C.

ul. Wspólna 73 lok. 15
00-687 Warszawa

tel: 22 464 88 84
tel. kom: 500-518-501
e-mail: kancelaria@niwinscy.pl

Godziny pracy kancelarii: 9-17

https://www.niwinscy.pl/wp-content/uploads/2019/05/mapka.png